22 Jan 2020
Padmabhushan Late Vd Shriramji Sharma Memorial Lecture
22 Jan 2020
Padmabhushan Late Vd Shriramji Sharma Memorial Lecture
20 Jan 2020
Sheev Jeevan Gaurav Award
24 Aug 2019
Dhavte Navnagar World Ayush Expo
24 Aug 2019
Krushival Rasashastra Sambhasha
24 Aug 2019
Navakal Rasashastra Sambhasha
24 Aug 2019
Dainik Ramprahar World Ayush Expo
23 Aug 2019
Nave Shahar Rasashastra Sambhasha
23 Aug 2019
Daily Sagar World Ayush Expo
23 Aug 2019
Loksatta Rasashastra Sambhasha
22 Aug 2019
Loksatta Poorna Bramha
25 July 2019
Lokmat Wellness Icons 2019
24 July 2019
Lokmat Wellness Icons 2019
10 May 2019
Prabhat Khabar MSY
09 May 2019
Rajasthan Jaipur MSY
09 May 2019
Bihar Muzaffarpur MSY
09 May 2019
Vijayavani MSY
09 May 2019
Loksatta MSY
08 May 2019
Suddi Puttur MSY
08 May 2019
Udayavani MSY
08 May 2019
Tarun Bharat MSY
27 Apr 2019
26 Apr 2019
24 Apr 2019
24 Apr 2019
24 Apr 2019
18 Mar 2019
23 Jan 2019
14 Dec 2018
Gujrat Samachar
14 Dec 2018
Sandesh
25 Nov 2018
Pudhari
23 Nov 2018
23 Nov 2018
29 Sept 2018
15 Sept 2018
15 Sept 2018